soubor oblečení

vs@malaska.cz

soubor oblečení

V rámci insolvenčního řízení dlužníka KRABIČKA, s.r.o., se sídlem Hodonín, Národní třída 262/4, PSČ 695 01, IČO: 25549049 (dále též jen „dlužník“), jež je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 53 INS 1923/2017, nabízí insolvenční správce k prodeji z majetkové podstaty dlužníka soubor oblečení. Jedná se celkem o 305 kusů převážně společenského oblečení, a to pánské kalhoty (235 kusů) a dále dámské kostýmy (4 ks), dámskou halenku, sukně (7 kusů), dámská saka (4 ks), dámské vesty (2 ks), pánské vesty (3 ks), šaty (5 ks), pánské bundy (5 kusů), pánská saka (4 kusy), rifle (6 kusů), dámské kalhoty (22 kusů), plavky, kravaty (2 ks), dámské kabáty (4 ks).

Movitý majetek je prodáván jako soubor, nikoliv po jednotlivých kusech. Movitý majetek bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku.

Nabídku můžete učinit ve lhůtě do 24.6.2019 (včetně) prostřednictvím e-mailu: vs@malaska.cz. V nabídce uveďte: předmět koupě, kupní cenu, název dlužníka, identifikaci zájemce a kontaktní údaje zájemce (telefon, email).

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny učiněné nabídky.

Movité věci

14.01.2020
13.01.2021


Informace o zadavateli

Karel Maláska vs@malaska.cz

Související inzeráty