Soubor pohledávek sp. zn. KSCB 26 INS 20995 / 2020

Značka: IS/29

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

30.09.2021
31.12.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávky , a to:

– Pohledávka Hany Kalkusové za Pavlínou Neupaverovou, nar. 21.1.1968 z titulu náhrady škody přiznané ve výši 1,5 mil. Kč, titul: rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 28.2.2017, č.j. 1 T 188/2016 – 819 ve spojení s Usnesením Krajského soud v Českých Budějovicích, č.j. 4 To 323/2017-853,

– Pohledávka Hany Kalkusové za Olgou Šerešovou, nar. 4.9.1988 z titulu náhrady škody přiznané ve výši 4,3 mil. Kč, titul: rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12.7.2016, č.j. 17 T 8/2016-2519,

– Pohledávka Hany Kalkusové za Julií Cibríkovou, nar. 11.1.1975 z titulu náhrady škody přiznané ve výši 5,4 mil. Kč, titul: rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12.7.2016, č.j. 17 T 8/2016-2519
Prodej proběhne nejvyšší nabídce při uhrazení kupní ceny nejpozději při uzavření smlouvy.

Nabídky na odkup pohledávek zasílejte na is.vojtek@outlook.com.

Informace o zadavateli

Miroslav Vojtek is.vojtek@outlook.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!