Soubor pohledávek společnosti GLOBAL IMPORTER a.s.

Značka: 23DR000394

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

08.03.2023
05.04.2023

Předmětem elektronické aukce dne 04.04.2023 je soubor pohledávek z majetku společnosti GLOBAL IMPORTER a.s., IČO: 29055229, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3. Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 16067.

Pohledávky se prodávají včetně jejího příslušenství a práv s pohledávkami spojenými, včetně jejich případného zajištění.

Účastník aukce si je vědom, že navrhovatel – prodávající neodpovídá za dobytnost pohledávek ani za jejich existenci. Účastník aukce si je vědom možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávek (i na možnost promlčení), která tvoří předmět aukce a tyto vady bere na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži vítěze aukce – kupujícího a ten nemá vůči navrhovateli – prodávajícímu nebo organizátorovi nárok na vrácení ceny dosažené v aukci (kupní cena) či její části.

Přesný soupis pohledávek včetně identifikace je k dispozici na vyžádání u organizátora a na jeho webových stránkách www.prokonzulta.cz. 


Informace o zadavateli

PROKONZULTA a.s. info@prokonzulta.cz Křenová 299/26, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!