SOUBOR POHLEDÁVEK Z INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA FLAIRCOM s.r.o. (ve výši 210.844,19 USD, 120.485,- EUR a 548.759,90 EUR)

Značka: MSPH 88 INS 1083 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

02.08.2021
10.09.2021

Insolvenční správce dlužníka FLAIRCOM s.r.o., IČO: 24849189, se sídlem Praha 3, Řehořova 908/4, PSČ 13000 nabízí k prodeji soubor pohledávek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2021:

a) Pohledávka vůči společnosti Aldo Group International AG, se sídlem Schochenmuhlestrasse 6, 6340 Baar ZG, Švýcarsko, UID: CHE-103.522.146, z titulu nároku na náhradu škody uplatněného přípisem ze dne 26.11.2020 a vyúčtovaného fakturou č. VF1-0014/2020, ze kterého zbývá uhradit 210.844,19 USD, což při kurzu 21,387 Kč/USD odpovídá částce ve výši 4.509.324,69 Kč. Tato pohledávka je pravděpodobně obtížně dobytná, když společnost Aldo Group International AG uplatněný nárok na náhradu škody neuznává.

b) Pohledávka vůči společnosti Flaircom SK, s. r. o., se sídlem Bernolákova 2688/29, Stupava 900 31, Slovenská republika, IČO: 46771506, z titulu nároku na vrácení půjčky dle smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2012, s jistinou ve výši 120.485,- EUR, což při kurzu 25,975 Kč/EUR odpovídá částce ve výši 3.129.597,88 Kč. Tato pohledávka je zřejmě nedobytná, když společnost Flaircom SK, s. r. o. ničeho nehradí a usnesením Okresního soudu v Bratislavě ze dne 15.12.2020 byl na tuto společnost vyhlášen konkurz. Pohledávka byla přihlášena do konkurzního řízení dne 2.2. 2021.

c) Pohledávka vůči společnosti Flaircom SK, s. r. o., se sídlem Bernolákova 2688/29, Stupava 900 31, Slovenská republika, IČO: 46771506, z titulu nároku na úhradu ceny za dodávky zboží dle smlouvy o obchodní spolupráci a poskytování dohodnutých služeb ze dne 1.8.2012, ve výši 548.759,90 EUR, což při kurzu 25,975 Kč/EUR odpovídá částce ve výši 14.254.038,40 Kč, sestávající z neuhrazených faktur č. VF1-0013/2019, ze které zbývá uhradit 29.070,69 EUR, VF1-0015/2019 ve výši 39.493,64 EUR, VF1-0018/2019 ve výši 80.006,02 EUR, VF1-0019/2019 ve výši 84.479,85 EUR, VF1-0020/2019 ve výši 73.967,90 EUR, VF1-0021/2019 ve výši 48.740,37 EUR, VF1-0001/2020 ve výši 12.850,- EUR, VF1-0002/2020 ve výši 38.059,20 EUR, VF1-0003/2020 ve výši 45.396,76 EUR, VF1-0005/2020 ve výši 47.531,40 EUR, VF1-0007/2020 ve výši 14.470,45 EUR a VF1-0008/2020 ve výši 34.693,62 EUR. Tato pohledávka je zřejmě nedobytná, když společnost Flaircom SK, s. r. o. ničeho nehradí a usnesením Okresního soudu v Bratislavě ze dne 15.12.2020 byl na tuto společnost vyhlášen konkurz. Pohledávka byla přihlášena do konkurzního řízení dne 2.2.2021.

Písemné nabídky na odkup souboru (či jednotlivých pohledávek) podávejte nejpozději do 10.9.2021 do 14:00 (termín pro doručení) na adresu Mgr. Michal Hanšpach, insolvenční správce dlužníka FLAIRCOM s.r.o., Hybernská 1009/24, 110, v zalepené obálce s označením „Neotvírat – Nabídka k odkoupení pohledávek FLAIRCOM s.r.o“, nebo na e-mail: michal.hanspach@seznam.cz. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Informace na tel.: 725 244 460 nebo e-mail: michal.hanspach@seznam.cz.

Informace o zadavateli

Michal Hanšpach michal.hanspach@seznam.cz Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!