soubor pohledávek z insolvenčního řízení dlužníka WESTTRANSPORT, a.s., IČ 48362620

Značka: WTR

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.07.2021
30.09.2021

Insolvenční správce dlužníka WESTTRANSPORT a.s., IČ 48362620, insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSBR 29 INS 32393/2012, nabízí ke zpeněžení z majetkové podstaty se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu pohledávky dlužníka uvedené pod položkami 29-31, 42, 43, 45-60, 62, 63, 64, 66-69, 71-75, 77-79, 81, 83-86 aktualizovaného soupisu majetkové podstaty ze dne 2.6.2021.

 

V příloze tohoto inzerátu připojuje insolvenční správce soupis majetkové podstaty ze dne 2.6.2021, ve kterém jsou v poznámce uvedeny základní informace o pohledávce a stavu jejího vymáhání. Jedná se o pohledávky vykonatelné, vymáhané v exekuci či uplatněné v insolvenčním řízení. V příloze připojuje ins. správce dále tabulku zahrnující výhradně zpeněžované pohledávky. Další informace k nabízeným pohledávkám jsou k dispozici v listinné podobě, do podkladů lze nahlédnou po předchozí dohodě s insolvenčním správcem v sídle insolvenčního správce Brno, Koliště 55.

 

Vyčíslení stavu úhrad na jednotlivé pohledávky uvedené v soupisu a v přiložené tabulce vychází z informací dostupných května 2021. Pro zájemce připojuje insolvenční správce informaci o úhradách v průběhu 05 a 06/2021

 

V měsíci 05/2021 uhrazeno na účet maj. podstaty 21.836,73 Kč na pohledávky:

č. 42 soupisu, uhrazeno 1.700,- Kč

č. 57 soupisu, uhrazeno 168,63 Kč

č. 64 soupisu, uhrazeno 8.851,- Kč

č. 46 soupisu, uhrazeno 2.597,20 Kč

č. 67 soupisu, uhrazeno 3.300,- Kč

č. 64 soupisu, uhrazeno 988,- Kč

č. 53 soupisu, uhrazeno 4.231,90 Kč

 

V měsíci 06/2021 uhrazeno na účet maj. podstaty 20.866,38 Kč na pohledávky:

č. 42 soupisu, uhrazeno 1.700,- Kč

č. 57 soupisu, uhrazeno 899,80 Kč

č. 46 soupisu, uhrazeno 12.655,- Kč

č. 71 soupisu, uhrazeno 391,67 Kč

č. 53 soupisu, uhrazeno 4.231,91 Kč

č. 64 soupisu, uhrazeno 988,- Kč

 

Zpeněžení bude uskutečněno vůči souboru všech výše uvedených pohledávek za podmínek udělených v souhlasu insolvenčního soudu (viz. příloha).

 

V případě potřeby dalších informací je možné se obrátit na ohlášeného společníka insolvenčního správce, Mgr. Josef Milichovský, jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz.

 

Zájemci mohou podat nabídku za následujících podmínek:

 1. Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla insolvenčního správce, nebo na emailovou adresu ohlášeného společníka do 30.9.2021. Jako předmět zprávy prosím uvádějte text „WESTTRANSPORT a.s. – soubor pohledávek“

adresa: VELEBA, MILICHOVSKÝ a spol., Koliště 55, Brno 602 00 nebo emailem na adresu jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz, nebo DS ppm924c

 1. Obsahem nabídky musí být vymezení „WESTTRANSPORT a.s. – soubor pohledávek“, nabízená kupní cena za soubor pohledávek a označení fyzické nebo právnické osoby, která nabídku podává.
 2. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 3. Kritériem pro výběr vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny.
 4. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou. Náklady na postoupení/převod hradí kupující.

G. Kupní cena pohledávky musí být uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Mgr. Josef Milichovský jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!