SOUBOR ŠPERKŮ A JINÝCH CENNÝCH VĚCÍ

Značka: KSPH 65 INS 7141/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Šestajovice, Česko

Kraj: Celá ČR

Movité věciOstatní majetek

02.12.2021
06.01.2022

Insolvenční správce dlužnice Zdeňky Lipkovské, sp. zn. KSPH 65 INS 7141/2018, nabízí k prodeji soubor šperků a jiných cenných věcí (viz. přiložený seznam).

Nabídky k odkupu je nutné zaslat v neprůhledné, zavřené a neporušené obálce na adresu insolvenčního správce  G&V Administrators v.o.s., Rašínova 2, 602 00 Brno do 6.1.2022 (včetně) do 16:00 hodin (SEČ) označené textem “NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŠPERKY – NABÍDKA”. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Pokud Účastník podá nabídku na Předmět prodeje, musí nejpozději v den předcházející Dni pro podání Nabídky uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem „71412018“ na účet zřízený insolvenčním správcem pro správu majetku dlužníka u Sberbank CZ, a.s pod č. 4211266659/6800 (dále jen „účet Insolvenčního správce“), peněžitou jistotu ve výši 2 500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) (dále jen „Jistota“) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet Insolvenčního správce., jinak nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!