Soubor spoluvlastnických podílů na nemovitostech v k.ú. Veľká Ida, Košice-Okolie

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nehmotný majetek

08.09.2021
09.01.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji soubor spoluvlastnických podílů na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka: Štefan Szabó, sp. zn. KSPL 67 INS 15523 / 2020.

Předmět prodeje:

 • č. 1 – podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 90, 590 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, LV 187, k.ú. Veľká Ida, Košice-Okolie;
 • č. 2 – podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 3180/21, 11758m2 – orná půda, LV 7309, k.ú. Veľká Ida, Košice – Okolie;
 • č. 3 – podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 1933/75, 2801m2 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 3212/35, 5663m2 – orná půda, LV 7156, k.ú. Veľká Ida, Košice – Okolie;
 • č. 4 – podíl o velikosti 1/2 na rodinném domě č.p. 119 na parcele č. 90, LV 188, k.ú. Veľká Ida, Košice – Okolie;

Lze zakoupit jako soubor nebo jednotlivě každou položku zvlášť.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dál zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, včetně návrhu na výmaz omezení vlastnického práva zatěžující předmětné nemovitosti;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.11.2023 07.12.2023 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  22.11.2023 07.12.2023 Celá ČR 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!