SOUBOR STAROŽITNOSTÍ

Značka: KSPH 65 INS 7141/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Šestajovice, Česko

Kraj: Celá ČR

Movité věciOstatní majetek

02.12.2021
06.01.2022

Insolvenční správce dlužnice Zdeňky Lipkovské, sp. zn. KSPH 65 INS 7141/2018, nabízí k prodeji soubor starožitností (viz. přiložený seznam). Prohlídky zboží nejsou z technických důvodů možné s výjimkou vážných zájemců po složení vratné kauce ve výši 2 500,- Kč.

Nabídky k odkupu je nutné zaslat v neprůhledné, zavřené a neporušené obálce na adresu insolvenčního správce  G&V Administrators v.o.s., Rašínova 2, 602 00 Brno do 6.1.2022 (včetně) do 16:00 hodin (SEČ) označené textem “NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STAROŽITNOSTI – NABÍDKA”. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Pokud Účastník podá nabídku na Předmět prodeje, musí nejpozději v den předcházející Dni pro podání Nabídky uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem „71412018“ na účet zřízený insolvenčním správcem pro správu majetku dlužníka u Sberbank CZ, a.s pod č. 4211266659/6800 (dále jen „účet Insolvenčního správce“), peněžitou jistotu ve výši 2 500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) (dále jen „Jistota“) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet Insolvenčního správce., jinak nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 31.07.2024 2500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!