Soubor techniky pro sklad – vysokozdvižné vozíky

Značka: TR-VZV

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Husova 194, Pardubice III-Bílé Předměstí, Česko

Kraj: Celá ČR

Movité věci

26.02.2021
19.03.2021

Insolvenční správce dlužníka Tiskárna Rentis s.r.o. nabízí nejvyšší nabídce k prodeji následující soubor techniky pro sklad:

– elektrický VZV ruční vozík  zn. belet, model F10A,  výrobní číslo 31890, zdvih 1 600 mm, nosnost 1 000 kg
– elektrický VZV ruční vozík  zn. belet, model F10A,  výrobní číslo 311067, zdvih 1 600 mm, nosnost 1 000 kg
– mechanický VZV vozík zn. belet, model F8R, výrobní číslo 2049293, zdvih 1 600 mm, nosnost 800 kg

 

Prohlídka se uskuteční v případě zájmu dne 16.3.2021 v 10:00 hod. Sraz zájemců před vstupem do věznice Pardubice na ulici Husova (vstup se nachází přímo u autobusové zastávky „Husova“). Vzhledem k tomu, že majetek se nachází v objektu, který se nachází ve střeženém areálu věznice, účast na prohlídce jsou zájemci povinni oznámit insolvenčnímu správci do 12.3.2021 do 12 hodin (viz  kontakty k podání nabídky níže), aby tento mohl zájemce věznici předem nahlásit. Zájemci musí počítat s tím, že před vstupem do areálu věznice budou podrobení standardní prohlídce, je nutné počítat s omezením vnášení různých zbraní a předmětů do areálu věznice dle standardních předpisů věznice.

Insolvenční správce dále sděluje zájemcům následující podmínky prodeje:

 • prodávající je plátcem DPH, na předmět prodeje bude vystavena řádná faktura,
 • nabídky s uvedením nabízené ceny vč. DPH a údaji o zájemci vč. telefonu a e-mailu se podávají do 19.3.2021 do 12:00 hod. k insolvenčnímu správci, a to buď na e-mail: info@inozicka.cz, poštou na adresu Lukáš Nožička, Šilingrovo nám. 3, 602 00 Brno, nebo prostřednictvím datové schránky, ID DS: 9spx95u,
 • kupní smlouva bude uzavřena do 5 dnů od vyrozumění zájemce s nejvyšší nabídkou (znění kupní smlouvy lze vyžádat před podáním nabídky u insolvenčního správce),
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • odvoz celého předmětu prodeje je nezbytný do 2 týdnů od uzavření kupní smlouvy s ohledem na požadavky vlastníka nemovitosti a bude kryt smluvní pokutou a nárokem na náhradu škody.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, zejména v případě, že nabídky budou nedostatečné či nebude prodej schválen soudem.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Lukáš Nožička info@inozicka.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2023 30.06.2023 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.05.2023 26.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.05.2023 15.06.2023 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 25.06.2023 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!