Spoluvlastnické podíly na nemovitostech v obci Dubenec

Značka: OAHK 12/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Dubenec č.p. 14, 544 55 Dubenec

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

04.04.2023
26.05.2023

Z insolvenčního řízení Šárky Fišerové, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.  KSHK 33 INS 24518/2019, nabízíme k mimodražebnímu prodeji:

1) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/20 na nemovitostech vedených na LV č. 54 pro katastrální území a obec Dubenec jako:
– pozemek st. p. č. 56, jehož součástí je stavba č. p. 14, rod. dům, o výměře 308 m2,
– pozemek st. p. č. 57/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 191 m2,
– pozemek st. p. č. 57/2, jehož součástí je stavba bez čp, zem. stavba, o výměře 23 m2,
– pozemek poz. parc. č. 759/2, zahrada, o výměře 100 m2,
– pozemek poz. parc. č. 760, zahrada, o výměře 24 m2,
– pozemek poz. parc. č. 761, zahrada, o výměře 93 m2,
– pozemek poz. parc. č. 763, zahrada, o výměře 840 m2,
– pozemek poz. parc. č. 764/3, zahrada, o výměře 441 m2,

2) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/20 na nemovitosti vedené na LV č. 767 pro katastrální území a obec Dubenec jako:
– pozemek poz. parc. č. 3293, orná půda, o výměře 4613 m2.

Mimodražební prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny za následujících podmínek:

 • předmětem prodeje budou všechny nabízené spoluvlastnické podíly,
 • kupní cena bude činit nejméně částku 35.000,- Kč,
 • kupní cena bude ve prospěch majetkové podstaty složena nejpozději před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
 • kupující nabude nemovitosti ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za stavebně-technické a skryté vady nemovitostí.

 
Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce: 

ALFA insolvenční v.o.s., Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 26.5.2023 ve 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „spoluvlastnické podíly Dubenec“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 10.000,- na účet majetkové podstaty č. 231 233 215/ 0600 pod var. symbolem 54. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději dne 26.5.2023. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 30-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky. Nabídky na koupi pouze některých spoluvlastnických podílů nebudou akceptovány.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!