Spoluvlastnické podíly na polních cestách v obci Mžany

Značka: OAHK 84/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

05.05.2023
01.06.2023

Z insolvenčního řízení dlužnice Ivy Štětkové, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.  KSHK 70 INS 470/2022, nabízíme k mimodražebnímu prodeji:

1) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/48 na nemovitostech vedených na LV č. 36 pro katastrální území a obec Mžany jako:

– pozemek poz. parc. č. 118/56, orná půda, o výměře 25 m2,

– pozemek poz. parc. č. 160/7, orná půda, o výměře 1579 m2,

2) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/70 na nemovitosti vedené na LV č. 48 pro katastrální území a obec Mžany jako:

– pozemek poz. parc. č. 124/42, trvalý travní porost, o výměře 1131 m2.

Mimodražební prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny za následujících podmínek:

 1. předmětem prodeje budou všechny nabízené spoluvlastnické podíly,
 2. kupní cena bude ve prospěch majetkové podstaty složena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 3. kupující nabude nemovitosti ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za případné faktické vady nemovitostí,
 4. podmínky prodeje budou schváleny ze strany insolvenčního soudu.

 Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce:

 ALFA insolvenční v.o.s., Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 31.5.2023 ve 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „Spoluvlastnické podíly Mžany“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 5.000,- na účet majetkové podstaty č. 241 660 798/ 0600 pod var. symbolem 36. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději dne 31.5.2023. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 30-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit, případně odmítnout veškeré došlé nabídky. Nabídky na koupi pouze některých spoluvlastnických podílů nebudou akceptovány.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!