Spoluvlastnický podíl 1/24, k.ú. Hájek u Ostrova

Značka: KSPL 53 INS 454 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nové Město pod Smrkem, Česko

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

10.01.2019
31.08.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka: Hedvika Hozová, sp. zn. KSPL 53 INS 454 / 2016.

Předmět prodeje:

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 na následujících nemovitých věcech:

– parcela 344/7 orná půda
– parcela č. 355/4 trvalý travní porost
– parcela č. 357/2 trvalý travní porost
– parcela č. 358/4 ostatní plocha

to vše zapsáno na LV 27 v k.ú. Hájek u Ostrova, obec Hájek, KÚ pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary;

a dále

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 na následujících nemovitých věcech:

– parcela č. 380, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 58, rodinný dům

to vše zapsáno na LV 228 v k.ú. Hájek u Ostrova, obec Hájek, KÚ pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Zpeněžením (prodejem) předmětných nemovitých věcí jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětném pozemku (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dál zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, včetně návrhu na výmaz omezení vlastnického práva zatěžující předmětné nemovitosti;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!