spoluvlastnický podíl 1/14 dům a pozemky Kryry

Značka: KSUL 44 INS 25908/2020 Pilo

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

08.09.2022
09.09.2023

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Beneš – insolvenční správce, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků: Ivan Pilo a Ľubica Pilová v rámci insolvenčního řízení vedeném pod sp. zn. KSUL 44 INS 25908/2020 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Předmět prodeje:

– spoluvlastnický podíl 1/14 na parcele č. st. 173 o výměře 625 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

zapsáno na LV č. 679, k. ú. Kryry. Součástí je stavba č. p. 21, obj. bydlení;

– spoluvlastnický podíl 1/14 na parcele č. st. 92 o výměře 768 m2, zahrada, zapsáno

na LV č. 679, k. ú. Kryry.

 

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 8.9.2022 v oddíle B-13 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena dle znaleckého posudku činí 75 550,-Kč.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 30.9.2023 na adresu: prodejenabidky@email.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace


Přílohy:

Informace o zadavateli

Petr Beneš Beneš - insolvenční správce v.o.s. benes@insolvence-bis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!