Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemcích

Značka: CB 006

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

29.04.2021
31.05.2021

Insolvenční správkyně nabízí k prodeji v ins. řízení KSCB 25 INS 7101/2018 přímým prodejem mimo dražbu neodd. spoluvl. podíl v rozsahu 1/2 z celku na nemovitostech:

 • pozemku parc. č. 1700 o výměre 258 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
 • pozemku parc. č. 2041/2 o výměře 50 m2 – ostatní plocha, silnice, 

vše zapsané na LV č. 1087 pro kat. území České Velenice a obec České Velenice, u KÚ pro Jihočeský kraj, KP Jindřichův Hradec. 

Znalecký posudek zveřejněn v IR pod B-10.

Prodej se uskutečňuje:
– mimo dražbu
– s platbou předem
– nejvýhodnější nabídce
– IS si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout

Pro bližší informace a podávání nabídek:
email: vitkova@akvitkova.cz
adresa: Mgr. Lenka Vítková, ins. správce,
alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
tel.: +420 608 977 041 (mezi 8.30-15.00 hod.)

Lhůta pro podání nabídek končí 31.05.2021.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Informace o zadavateli

Lenka Vítková vitkova@akvitkova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!