Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku s chatou a zahradě

Značka: INS 451

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

27.07.2020
30.09.2020

Insolvenční správkyně nabízí k prodeji v ins. řízení KSPL 66 INS 28433/2019 přímým prodejem mimo dražbu neodd. spoluvl. podíl v rozsahu 1/2 z celku na nemovitostech:
– stavební parcele parc. č. St. 2628 o výměře 50 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž součástí je stavba: Litice, č.e. 2481, rod. rekr.; stavba stojí na pozemku p.č.: St. 2628,
– pozemku parc. č. 1974/2 o výměře 562 m2 – ostatní plocha, zeleň,
vše zapsané na listu vlastnictví č. 1056 pro kat. území Litice u Plzně, obec Plzeň, u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město.

Prodej se uskutečňuje:
– mimo dražbu
– s platbou předem
– nejvýhodnější nabídce
– IS si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout

Pro bližší informace a podávání nabídek:
email: vitkova@akvitkova.cz
adresa: Mgr. Lenka Vítková, ins. správce,
alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
tel.: +420 608 977 041 (mezi 8.30-15.00 hod.)

Lhůta pro podání nabídek končí 30.09.2020.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Informace o zadavateli

Lenka Vítková vitkova@akvitkova.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!