Spoluvlastnický podíl 1/2 na RD v Litomyšli – T. Novákové

Značka: 1843

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: T. Novákové 76, Záhradí, Litomyšl, Česko

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

09.03.2021
10.05.2021

Likvidační správce ustanovený v řízení o likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli Mgr. Haně Knedlové, nabízí se souhlasem soudu k přímému prodeji níže popsanou nemovitou věc, jež je sepsána v soupisu likvidační podstaty pod položkou poř. č. 1, a to:

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na nemovitostech, a to
  • pozemku p. č. st. 18/2, jehož součástí je stavba čp. 76, rodinný dům,
  • pozemku p. č. 22/3, zahrada,

to vše katastrální území Záhraď, obec Litomyšl, zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 2023.

Jedná se de facto o ½ na RD, rozděleného užíváním na dvě bytové jednotky.

Prohlídky nemovitosti se uskuteční v následujících termínech:

 • 13.04.2021 v 10:00 hod.
 • 27.04.2021 v 10:00 hod.

Zájemci o prohlídku nechť předem nahlásí svoji plánovanou účast na e-mail: info@advokatnovak.cz s uvedením jména a příjmení a počtu osob.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 10.05.2021 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy,
 • prodej nemovitosti ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého (smluvní dokumentaci zajistí prodávající na své náklady),
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (fyzická osoba: jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště, e-mail, telefon; právnická osoba: obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon).

Likvidační správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodu): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte likvidačního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!