Spoluvlastnický podíl 1/3 na RD s pozemky

Značka: BR 014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

19.05.2021
20.06.2021

Insolvenční správkyně nabízí k prodeji v ins. řízení KSBR 38 INS 5648/2020 přímým prodejem mimo dražbu neodd. spoluvl. podíl v rozsahu 1/3 z celku na nemovitostech:

– stavební parcele parc. č. St. 332 o výměře 275 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž součástí je stavba: Brtnice, č.p. 149, rod. dům; stavba stojí na pozemku p.č.: St. 332,
– pozemku parc. č. 192 o výměře 663 m2 – zahrada,
vše zapsané na listu vlastnictví č. 54 pro kat. území Brtnice, obec Brtnice, u KÚ pro Vysočinu, KP Jihlava.

Prodej se uskutečňuje:

– mimo dražbu
– s platbou předem
– nejvýhodnější nabídce
– IS si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout

Pro bližší informace a podávání nabídek:
email: vitkova@akvitkova.cz
adresa: Mgr. Lenka Vítková, ins. správce,
alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
tel.: +420 608 977 041 (mezi 8.30-15.00 hod.)

Lhůta pro podání nabídek končí 20.06.2021.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Informace o zadavateli

Lenka Vítková vitkova@akvitkova.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!