Spoluvlastnický podíl 1/4 na RD s pozemky

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

01.09.2020
31.10.2020

Insolvenční správkyně nabízí k prodeji v ins. řízení KSUL 44 INS 20133/2019 přímým prodejem mimo dražbu neodd. spoluvl. podíl v rozsahu 1/4 z celku na nemovitostech:

 • stavební parcele parc. č. St. 206 o výměře 468 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Soběchleby, čp. 40, bydlení; stavba stojí na pozemku p.č.: St. 206,
 • pozemku parc. č. 69 o výměře 362 m2 – zahrada,
 • pozemku parc. č. 1658/18 o výměře 543 m2 – ostatní plocha, jiná plocha,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 207 pro kat. území Soběchleby u Podbořan, obec Blšany, u KÚ pro Ústecký kraj, KP Žatec.

Znalecký posudek zveřejněn v IR pod B-4 na str. 81 a násl.

Prodej se uskutečňuje:
– mimo dražbu
– s platbou předem
– nejvýhodnější nabídce
– IS si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout

Pro bližší informace a podávání nabídek:
email: vitkova@akvitkova.cz
adresa: Mgr. Lenka Vítková, ins. správce,
alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
tel.: +420 608 977 041 (mezi 8.30-15.00 hod.)

Lhůta pro podání nabídek končí 31.10.2020.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Informace o zadavateli

Lenka Vítková vitkova@akvitkova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!