Spoluvlastnický podíl id. 1/2 k nemovitostem

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nehmotný majetek

06.01.2022
20.01.2022

Insolvenční správce Mgr. Ing. Ilona Chládková nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 30 INS 21109/2020 dlužníků Heleny Kondlerové a Václava Kondlera majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty a to:

 

spoluvlastnický podíl id. ½ k nemovitosti zapsané na LV č. 2011 pro obec Miroslav, k.ú. Miroslav, a to pozemku p. č. 618 – zastavěné ploše a nádvoří o výměře 178 m2, v obci a k.ú. Mroslav.

 

Minimální kupní cena je 125.000,– Kč, která byla stanovená znaleckým posudkem č. 3984-56/2020 ze dne 29. dubna 2020 vyhotoveným znalcem Ing. Romanem Kästnerem, sídlem Pod Svatým Janem 417/8, 669 04 Znojmo.

 

Podmínky prodeje:

 1. a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
 2. b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 3. c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 4. d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 5. e) Prodej podléhá pokynu zajištěného věřitele.

 

Termín nabídek do 20. ledna 2021

Bližší informace a nabídky lze podávat prostřednictvím emailu: chladkova.ilona@seznam.cz

Informace o zadavateli

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!