Spoluvlastnický podíl id. 1/2 k nemovitostem

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

05.12.2019
04.12.2020

Insolvenční správce Mgr. Ing. Ilona Chládková nabízí v rámci insolvenčního řízení KSHK 41 INS 20516/2018 dlužníka Stanislava Strnada majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty a to:

 

spoluvlastnický podíl id. 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 162 pro obec Nejdek a k.ú.  Nejdek:

 • 926 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, součástí je stavba č.p. 730 – bydlení
 • 1729 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2, součástí je stavba bez č.p./č.e. – garáž
 • č. 726/2 – ostatní plocha o výměře 542 m2 – neplodná půda

 

Minimální kupní cena je 196.640,- Kč.

 

Znaleckým posudkem č. 5335 -429/2018 ze dne 10. října 2018 vyhotoveným znalcem Odhadci a znalci CZ, s.r.o. se sídlem Přemyslova 1285/38, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové byla stanovená cena 245.800,- Kč.

 

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá pokynu zajištěného věřitele.

Bližší informace a nabídky lze podávat prostřednictvím emailu: chladkova.ilona@seznam.cz

Nabídky lze podávat prostřednictvím e-mailu.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Ilona Chládková chladkova.ilona@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka
  06.12.2023 20.12.2023 Královehradecký kraj 500000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!