spoluvlastnický podíl id. 1/8 na bytové jednotce č. 535/4, k.ú. Hošťálková

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

04.05.2021
28.07.2021

Insolvenční správce dlužníka Radek Kolařík, insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSBR 45 INS 1906/2016, nabízí ke zpeněžení z majetkové podstaty následující nemovitosti dlužníka:

 • spoluvlastnický podíl 1/8 na bytové jednotce č. 535/4 v bytovém domě č.p. 535 postaveném na pozemku parc.č. St. 1452, včetně podílu o velikosti id. 919/8774 na společných částech domu č.p. 535 a pozemku na parc.č. St. 1452, včetně všech součástí a příslušenství

vše zapsáno na LV 1694, pro k.ú. Hošťálkova, obec Hošťálkova, okres Vsetín

Nemovitosti jsou blíže specifikovány ve znaleckém posudku č. 18/2021, který je připojen v příloze. V případě potřeby dalších informací je možné se obrátit na ohlášeného společníka insolvenčního správce, Mgr. Josef Milichovský, jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz. Jako předmět e-mailu prosím uvádějte text „Prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka – k.ú. Hošťálkova“

Prodej zájemci bude uskutečněn to za těchto podmínek:

Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla insolvenčního správce, nebo na emailovou adresu ohlášeného společníka do 25.5.2021

adresa: VELEBA, MILICHOVSKÝ a spol., Koliště 55, Brno 602 00 nebo emailem na adresu jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz.

 1. Obsahem nabídky musí být vymezení předmětu „Prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka – k.ú. Hošťálkova“, nabízená kupní cena a označení fyzické nebo právnické osoby, která nabídku podává.
 2. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 3. Kritériem pro výběr vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny.
 4. Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží. Insolvenční správce upozorňuje, že nemovitosti jsou užívány.
 5. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 6. Kupní cena musí být uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Mgr. Josef Milichovský jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!