spoluvlastnický podíl id 3/4 k nemovitým věcem k. ú. Hostěradice na Moravě

Značka: KSBR 33 INS 27786/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

11.02.2022
11.03.2022

Insolvenční správce Mgr. Petr Vysoudil nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id 3/4 k pozemkům zapsaným v majetkové podstatě dlužníka Hany Kordulové (KSBR 33 INS 27786/2019), a to konkrétně:

 • spoluvlastnický podíl id 3/4 Hany Kordulové k pozemkům zapsaným na LV č. 1023, k. ú. Hostěradice na Moravě, obec Hostěradice a to konkrétně na pozemku parc. č. 2316 a 3237.

Cena dle znaleckého posudku 257.000,- Kč. Znalecký posudek k dispozici na insolvenčním rejstříku u daného insolvenčního řízení.

Podmínky prodeje:

 • spoluvlastnický podíl bude prodán zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou,
 • kupní cena bude zaplacena ve prospěch účtu majetkové podstaty nejpozději při podpisu smlouvy,
 • náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí ponese kupující.

Ke spoluvlastnickému podílu uplatnil právo na uspokojení ze zajištění zajištěný věřitel.

Nabídky s uvedením kupní ceny zasílejte do 11. 3. 2022 na adresu: Mgr. Petr Vysoudil, Nádražní 612/36, Ostrava nebo prostřednictvím datové schránky ID i84ypdb nebo prostřednictvím emailu: insolvence@vysoudil.cz.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odvolat svou nabídku případně nepřijmout nabídku zájemce, a to bez uvedení důvodů.

Informace o zadavateli

Petr Vysoudil petr.vysoudil@vysoudil.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.04.2024 16.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!