Spoluvlastnický podíl id. 4/16 k nemovitostem

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Zlínský kraj

Nemovité věci

05.12.2019
04.12.2020

Insolvenční správce Mgr. Ing. Ilona Chládková nabízí v rámci insolvenčního řízení 29 INS 6849/2017 dlužníka Petra Přichystala majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty a to:

 

spoluvlastnický podíl id. 4/16 k pozemku p.č. 546 – zastavěné ploše a nádvoří o výměře 313 m2; součástí tohoto pozemku je stavba – rod. dům č.p. 278 v obci Fryšták, katastrální území Fryšták. Předmětná nemovitost je zapsaná na LV č. 409 pro obec Fryšták, katastrální území Fryšták u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín.

 

Minimální kupní cena je 575.000,- Kč, která byla stanovená znaleckým posudkem č. 1226-54/2017 ze dne 6. září 2017 vyhotoveným znalcem Ing. Zdeňkem Havelkou.

 

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Termín nabídek do 28. února 2020

Bližší informace a nabídky lze podávat prostřednictvím emailu: chladkova.ilona@seznam.cz

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Ilona Chládková chladkova.ilona@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!