Spoluvlastnický podíl id. 4/16 k nemovitostem

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Zlínský kraj

Nemovité věci

05.12.2019
04.12.2020

Insolvenční správce Mgr. Ing. Ilona Chládková nabízí v rámci insolvenčního řízení 29 INS 6849/2017 dlužníka Petra Přichystala majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty a to:

 

spoluvlastnický podíl id. 4/16 k pozemku p.č. 546 – zastavěné ploše a nádvoří o výměře 313 m2; součástí tohoto pozemku je stavba – rod. dům č.p. 278 v obci Fryšták, katastrální území Fryšták. Předmětná nemovitost je zapsaná na LV č. 409 pro obec Fryšták, katastrální území Fryšták u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín.

 

Minimální kupní cena je 575.000,- Kč, která byla stanovená znaleckým posudkem č. 1226-54/2017 ze dne 6. září 2017 vyhotoveným znalcem Ing. Zdeňkem Havelkou.

 

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Termín nabídek do 28. února 2020

Bližší informace a nabídky lze podávat prostřednictvím emailu: chladkova.ilona@seznam.cz

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!