Spoluvlastnický podíl k chalupě v kat. území Čeladná

Značka: KSOS 34 INS 28833/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Moravskoslezský kraj

19.01.2022
31.03.2022

Insolvenční správkyně Mgr. Sofie Pondikasová nabízí v rámci insolvenčního řízení, sp. zn. KSOS 34 INS 28833/2019 ke zpeněžení následující nemovitosti:

 • podíl id. 1/4 na pozemku st.p. č. 1706 o výměře 63 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Čeladná, č.e. 486, rod. rekreace
 • podíl id. 1/4 na pozemku p.č. 2524/4 o výměře 319 m2 trvalý travní porost.
 • to vše v obci Čeladná, kat. území Čeladná, zapsáno v katastru nemovitostí  na LV č. 1362 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek – Místek.

Nemovitosti jsou k prodeji pouze jako celek. Prodej nemovitostí probíhá v souladu s pokynem insolvenčního soudu. Hodnota spoluvlastnického podílu byla stanovena znaleckým posudkem ze dne 2. 6. 2020 na částku 192.000,- Kč. Prodej nejvyšší nabídce. Znalecký posudek a bližší informace na vyžádání u insolvenční správkyně.

Seriózní nabídky a případné dotazy podávejte prostřednictvím formuláře na této stránce, nejpozději do 30. 3. 2022. Nejvyšší nabídka bude předložena insolvenčnímu soudu ke schválení. Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny nabídky.

 


Informace o zadavateli

Sofie Pondikasová insolvence@akpondikasova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!