SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL K.Ú. HRUBÁ VRBKA

Značka: SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL K.Ú. HRUBÁ VRBKA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

09.02.2020
08.02.2021

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK

 

V SOUVISLOSTI S POLOŽKOU Č. 2  SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY

 

 

 

JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D., insolvenční správce dlužníka: Milan Šantavý, nar. 06.12.1968, bytem Horní Maršov, Bertoldovo náměstí 66, PSČ 543 26, Okres Trutnov (dále jen „Dlužník“), tímto nabízí níže uvedený spoluvlastnický podíl, který je sepsán v soupisu majetkové podstaty Dlužníka ze dne 07.02.2020 jako položka č. 2:

 

 

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemkům parc. č. 3340/4 a parc. č. 3340/36 v katastrálním území Hrubá Vrbka

 

 

(dále jen „Spoluvlastnický podíl“).

 

Spoluvlastnický podíl byl oceněn znalecký posudkem ve výši 15.050,- Kč.

 

Nabídky zasílejte v řádně uzavřených obálkách nejpozději do 27.03.2020 na adresu: JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D., advokát, Lazarská 1719/5, 11000 Praha 1, na obálku výrazně uveďte „HRUBÁ VRBKA – NEOTVÍRAT“, jinak nebude nabídka zařazena. Přípustné jsou pouze nabídky, které obsahují jednoznačnou nabízenou kupní cenu za Spoluvlastnický podíl, jak je vymezen výše. Výše nabízené kupní ceny musí činit nejméně 15.050,- Kč, jinak nebude k nabídce přihlíženo. Nabídka rovněž musí obsahovat údaje, které jednoznačně identifikují zájemce, a být podepsána osobou oprávněnou za zájemce jednat. Kupní cena musí být složena nejpozději před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce si vyhrazuje právo neakceptovat žádnou z doručených nabídek.

 

 

 

 

V Praze, dne 07.02.2020

 

 

 

JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D.

insolvenční správce dlužníka Milana Šantavého, nar. 06.12.1968

Informace o zadavateli

Štěpán Kratěna kratena@pka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!