Spoluvlastnický podíl na bytové jednotce o velikosti 1/6

Značka: 6897/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Adresa: Uzbecká 1463/1, Praha 10-Vršovice, Česko

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

05.01.2021
31.03.2021

Insolvenční správce dlužníka Ivany Kurhajcové nabízí k prodeji:

– Ideální spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/6 na bytové jednotce vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, číslo 1463/98, byt, v budově s číslem popisným 1461, 1462,1463, 1464, bytový dům, příslušející k části obce Vršovice, stojící na pozemcích evidovaných jako pozemková parcela, parcelní číslo: 1873/95, 1873/96, 1873/99, 1873/100, 1873/101, vše zastavěná plocha a nádvoří, k níž náleží: – spoluvlastnický podíl ve výši ideální 325/850752 na budově s číslem popisným 1461, 1462, 1463, 1464, bytový dům, příslušející k části obce Vršovice, stojící na pozemcích evidovaných jako pozemková parcela parcelní číslo 1873/95, 1873/96, 1873/99, 1873/100, 1873/101, vše zastavěná plocha a nádvoří, a – spoluvlastnický podíl ve výši ideální 325/850752 na těchto pozemcích: o pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1873/95, zastavěná plocha a nádvoří, o pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1873/96, zastavěná plocha a nádvoří, o pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1873/97, ostatní plocha, o pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1873/98, ostatní plocha, o pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1873/99, zastavěná plocha a nádvoří, o pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1873/100, zastavěná plocha a nádvoří, o pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1873/101, zastavěná plocha a nádvoří, o pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1873/102, ostatní plocha, a o pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo 1873/104, ostatní plocha, vše v katastrálním území Vršovice zapsáno na LV 8770 a 7579 pro katastrální území Vršovice a obec Praha.

 

Prodej se uskuteční v souladu s podmínkami stanovenými soudem.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce,

– prodej nemovitostí  ve stavu jak stojí a leží,

– zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy,

– lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

– insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky

– prodej se uskuteční na základě rozhodnutí vydaného insolvenčním soudem a za podmínek jím stanovených.

 

 

Prohlídka majetku nabízeného k prodeji:  

 

Možná po telefonické dohodě.

 

Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 224 220 246 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz

Nabídky zasílejte  do 31.3.2021 na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.


Informace o zadavateli

Daniela Urbanová prodej@avocate.cz Na Příkopě 988/31, Staré Město, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  179 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  1 263 620 Kč Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!