spoluvlastnický podíl na nemovitosti ve výši 1/16 v k.ú. Černá Voda

Značka: KSOS 39 INS 22012/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

29.11.2021
31.01.2022

Insolvenční správce dlužníka Bernert René, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČO: 12088536, RČ: 671122/1033, dává na vědomí záměr zpeněžení nemovitého majetku dlužníka v insolvenčním řízení sp.zn. KSOS 39 INS 22012/2020 na základě pokynu zajištěného věřitele, a to:

 1. spoluvlastnický podíl na nemovitosti ve výši 1/16, a to pozemku st. parc. č. 452, jehož součástí je stavba č.p. 693/3, v obci Černá voda, to vše zapsáno na LV č. 73  pro k.ú. Černá Voda, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník.

Podmínky prodeje:

 • nemovitý majetek bude zpeněžen přímým prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce;
 • po uplynutí lhůty pro zveřejnění nabídky prodeje budou kvalifikované nabídky insolvenčním správcem předloženy k posouzení zajištěnému věřiteli. Nebude-li nalezen zájemce, bude předloženo vyhodnocení průběhu procesu zpeněžování jako podklad pro další postup ve věci;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději před podáním návrhu na vklad na příslušeném katastrálním úřadě;
 • zajištěný věřitel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek.

Zájemci o koupi tohoto nemovitého majetku, nechť do 31.1.2022 zašlou k rukám insolvenčního správce JUDr. Jaroslava Brože Mjur nabídku na odkup nemovitosti, a to emailem na adresu insolvence.broz.ostrava@gmail.com nebo poštou na adresu provozovny insolvenčního správce Svatováclavská 97/6, 736 01 Karviná.

Případné další informace k prodeji budou poskytnuty na uvedeném emailu insolvence.broz.ostrava@gmail.com či tel. 558 640 293. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku.


Informace o zadavateli

Jaroslav Brož insolvence.broz.ostrava@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 06.01.2024 Ústecký kraj 198000 Kč Nejvyšší nabídka
  03.12.2023 10.12.2023 Pardubický kraj 50000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 01.01.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!