spoluvlastnický podíl na pozemcích – Vlčice u Javorníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

08.03.2022
31.03.2022

Správkyně prodá nejvyšší nabídce:

podíl 6/10 na nemovitých věcech, a to pozemku parc.č. st.3741 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku parc.č. St.3142 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.st.3743 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 3733 – ostatni plocha, pozemek parc.č. 3734 – ostatní plocha,
pozemku parc.č. 3735 – ostatní plocha, pozemku parc.č. 3137 – ostatní plocha, pozemku parc.č. 3738 – trvalý travní porost, pozemku parc.č.3139 – ostatni plocha, pozemku parc.č.3740 –
ostatní plocha, pozemku parc.č.3144 – ostatni plocha, pozemku parc,č. 31 45 – ostatni plocha, pozemku parc.c. 31 46 – trvalý travni porost, pozemku parc.č. 31 47 – ostatní plocha,

zapsané na LV č. 190 pro katastrální územi Vlčice u Javornika, u Katastrálniho úřadu pro Olomoucky kraj, Katastrální pracoviště Jeseník,

v ceně dle znaleckého posudku 1 062 000 Kč

Min. část pozemků je pronajata a obhospodařována společností AGROPARKL, spol. s r. o., Skorošice.  Přesné podmínky nájemní smlouvy nejsou správkyni známy.

Informace o zadavateli

Darina Šlampová darinaslampova@seznam.cz info-slampova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!