spoluvlastnický podíl na pozemcích – Vlčice u Javorníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

08.03.2022
31.03.2022

Správkyně prodá nejvyšší nabídce:

podíl 6/10 na nemovitých věcech, a to pozemku parc.č. st.3741 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku parc.č. St.3142 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.st.3743 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 3733 – ostatni plocha, pozemek parc.č. 3734 – ostatní plocha,
pozemku parc.č. 3735 – ostatní plocha, pozemku parc.č. 3137 – ostatní plocha, pozemku parc.č. 3738 – trvalý travní porost, pozemku parc.č.3139 – ostatni plocha, pozemku parc.č.3740 –
ostatní plocha, pozemku parc.č.3144 – ostatni plocha, pozemku parc,č. 31 45 – ostatni plocha, pozemku parc.c. 31 46 – trvalý travni porost, pozemku parc.č. 31 47 – ostatní plocha,

zapsané na LV č. 190 pro katastrální územi Vlčice u Javornika, u Katastrálniho úřadu pro Olomoucky kraj, Katastrální pracoviště Jeseník,

v ceně dle znaleckého posudku 1 062 000 Kč

Min. část pozemků je pronajata a obhospodařována společností AGROPARKL, spol. s r. o., Skorošice.  Přesné podmínky nájemní smlouvy nejsou správkyni známy.

Informace o zadavateli

Darina Šlampová darinaslampova@seznam.cz info-slampova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!