Spoluvlastnický podíl na pozemku Hostinné

Značka: 5150

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hostinné, Česko

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

27.10.2020
30.11.2020

Insolvenční správce ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Eva Růžičková, Náměstí 24, Hostinné, PSČ 543 71, nar. 25.11.1956, RČ: 566125/6205, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 17394/2019, nabízí v souladu se souhlasem insolvenčního soudu k přímému prodeji níže popsanou nemovitou věc, jež je sepsána v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 1, a to:

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/24 vzhledem k celku na pozemku p. č. St. 20,

to vše obec a katastrální území Hostinné, zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, na listu vlastnictví č. 1907, Na uvedeném pozemku stojí stavba čp. 16, obec a katastrální území Hostinné, zapsáno na listu vlastnictví č. 653, která však není majetkem dlužníka.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 30.11.2020 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej nemovitost ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 20.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.07.2024 Středočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 209 000 Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 1 210 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!