Spoluvlastnický podíl na pozemku Liberec, Dolní Hanychov

Značka: 5177

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Dolní Hanychov, Liberec, Česko

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

14.08.2020
31.07.2021

Insolvenční správce ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Petr Javorský, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 29445/2019, nabízí v souladu se souhlasem insolvenčního soudu k přímému prodeji níže popsanou nemovitou věc, jež je sepsána v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 4, a to:

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na pozemku p. č. 374/12,

to vše katastrální území Dolní Hanychov, obec Liberec, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 1494.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 31.07.2021 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej nemovitosti ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Novák novak@advokatnovak.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  03.08.2021 15.09.2021 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.08.2021 13.10.2021 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.08.2021 15.10.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.08.2021 15.10.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!