Spoluvlastnický podíl na pozemku v k.ú. Paceřice – LV 378

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

01.10.2020
31.10.2020

Insolvenční správce JUDr. Michal Kalenský v rámci insolvenčních řízení sp. zn. KSLB 87 INS 29336/2015, KSUL 69 INS 4163/2016, KSHK 33 INS 4165/2016, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 (celkem tedy podíl o velikosti id. 3/6) na pozemku v k. ú. Paceřice – parc. č. 751/8 (orná půda) – LV 378.

Podmínky prodeje

o Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „hfj9anr“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@ak-kalensky.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
o Lhůta pro podání nabídek končí 31. 10. 2020.
o Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
o Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
o Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
o Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky)
o Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení
o Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
o Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů)

Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!