spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemcích

Značka: KSBR 29 INS 29758 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

20.05.2021
30.06.2021

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení Řádek Richard, sp. zn. KSBR 29 INS 29758 / 2019 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemcích

Kupní cena: nejvyšší nabídce

Katastrální území nemovitosti: Sněžné na Moravě

Bližší popis:

Jedná se o pozemky par. Č. 929/12 a pozemek parcelní číslo 974/19 v k.u. Sněžné na Moravě v obci Sněžné, pozemky jsou zemědělského charakteru. LV č. 648.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 30.06.2021. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

Insolvenční správce Dlužníka si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

Nemovitost je zpeněžována přímo insolvenčním správce. V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovu na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz

Zadavatel inzerátu.
JUDr. Jiří Voda LL.M.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!