Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 zapsané na LV č. 74, k.ú. Velká Chmelištná v rámci insolvenčního řízení dlužníků Jaromíra a Aleny Alterových sp.zn. KSPH 71 INS 22922/2021

Značka: KSPH 71 INS 22922/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

25.07.2023
31.03.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí k odkupu spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 (pozemky parc. č. 222/3 a 223/3) zapsané na LV č. 74, k.ú. Velká Chmelištná – více k nalezení na www.iris/justice.cz (položka soupisu majetkové podstaty uvedené v oddílu I. Nemovitý majetek pod položkou č. 6) a také na www.cuzk.cz. Dle znaleckého posudku byl spoluvlastnický podíl oceněn cenou obvyklou na částku ve výši 39.000,- Kč pro účely insolvenčního řízení.

Podmínky prodeje:

 • prodej uskutečněn mimo dražbu;
 • nejvýhodnější/ nejvyšší nabídce;
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Správce v rámci prodeje sděluje, že si nepřeje být kontaktován s nabídkou zprostředkovatelských služeb

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu simona.berankova@indra-sebesta.cz nejpozději do 31.08.2023. Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka – manželé Alterovi – LV č. 74“ a v samotném znění předložené nabídky, nechť zazní specifikace zájemce, kontaktní údaje a výše předložené nabídky vyjádřená číslicemi i slovem.


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!