Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 stavby č. e. 237 (rod. rekr.),

Cena: 137333,34 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hradištko, Česko

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

26.11.2021
31.12.2021

Likvidační správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 stavby č. e. 237 (rod. rekr.), na pozemku parc. č. 96/3, zapsané na LV č. 2424, v katastrálním území Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ.

POZEMEK NENÍ PŘEDMĚTEM PRODEJE.

Rekreační chata se nachází mimo území obce v chatové osadě. Chata byla postavena v roce 1940 a v roce 1985 proběhla její částečná rekonstrukce. Objekt je dřevěný, topení na tuhá paliva, přípojky nejsou. zastavená plocha 26m2 užitná plocha 22m2.

Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnický podíl, přičemž nejnižší cena činí 137 333,34 Kč. Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření.

Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu likvidačního správce TRUST IN, v.o.s., se sídlem Washingtonova 17, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději do 31.12.2021. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. MAGDALENA RŮŽIČKOVÁ- NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail).

Likvidační správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytne žádné záruky za vady na majetku ani nebude odpovídat za správnost a/nebo úplnost dokumentace k majetku, bude-li kupujícímu předána.

Likvidátor pozůstalosti si vyhrazuje právo odmítnou veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

Veškeré transakční náklady, spojené s převodem tohoto majetku ponese kupující. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@trustin.cz.


Informace o zadavateli

info@trustin.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!