Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½, k.ú. Drahovice

Značka: KSPL 66 INS 2009/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Vítězná 321, Drahovice, Karlovy Vary, Česko

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

28.05.2022
31.07.2022

Jako insolvenční správce dlužníka Vladimíra Dolejšího nar. 08.08.1956 v řízení vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. KSPL 66 INS 2009/2020 po předchozím schválení přímého prodeje insolvenčním soudem nabízím k prodeji:
– Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ vzhledem k celku k jednotce č. 321/4, byt, vymezeno v budově Drahovice, č.p. 321, byt. dům (LV 1070) a pozemku parc. č. 345 (LV 1070) spolu s přísl. podílem na společných částech domu a pozemku, to vše zapsáno na LV č. 1716 a LV č. 1070 pro kat. území Drahovice, obec i okres Karlovy Vary
za následujících podmínek:
a) kupní cena bude v celé výši složena na účet insolvenčního řízení před podpisem kupní smlouvy
b) vybrána bude nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou s výhradou odmítnout všechny nabídky udání důvodu
c) zájemce v nabídce uvede zejména přesné identifikační údaje své osoby a navrhovanou cenu
d) náklady spojené s prodejem věci nese kupující, taktéž náklady spojené s převzetím věci
Nabídky zasílejte nejpozději do 30.6.2022 na adresu insolvenčního správce: Michal Šimků, Šítkova 233/1, 110 00, Praha 1 nebo prostřednictvím datové schránky ID: wmks9xb nebo na email: insolvence@aksd.cz


Informace o zadavateli

Michal Šimků insolvence@aksd.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!