SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VELIKOSTI ID. 1/2 NA POZEMKU DOMAŠOV U JESENÍKA

Značka: KSOL 41 INS 19141/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Domašov, Bělá pod Pradědem, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

25.01.2021
12.03.2021

Insolvenční správce dlužnice Karly Dudové, sp. zn. KSOL 41 INS 19141/2019-B17, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2140/1,2140/2 a 2140/3 vč. příslušenství pozemků v obci Bělá pod Pradědem, okres Jeseník, katastrální území Domašov u Jeseníka.

Podrobnější informace pro zasílání nabídek: Nabídky zasílejte na adresu Insolvenčního správce (Mgr. Michal Večeřa, Rašínova 103/2, 602 00 Brno) v jednom originálním vyhotovení včetně příslušných příloh v neprůhledné, zavřené a neporušené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DOMAŠOV U JESENÍKA – NABÍDKA“ do 12.3.2021 (včetně), do 16:00 hodin (SEČ). Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Zájemce je povinen nejpozději do konce lhůty pro předkládání nabídek uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem „191412019“ na účet zřízený insolvenčním správcem pro správu majetku dlužníka u Sberbank CZ, a.s pod č. 4211304889/6800, peněžitou jistotu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet, jinak nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel. V podrobnostech odkazuje insolvenční správce na přiložené podmínky výběrového řízení. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

 

Cena dle znaleckého posudku 200 000,- Kč.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!