Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na rodinném domě vč. příslušenství pozemků Jizbice

Značka: KSPH 75 INS 11115/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

22.12.2020
01.02.2021

Insolvenční správce dlužníka Dušana Černého, sp. zn. KSPH 75 INS 11115/2018-B-10, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na rodinném domě č.p. 77 vč. příslušenství pozemků parc. č. St. 169, 551/8 a 627 v obci Jizbice, okres Nymburk, katastrální území Jizbice u Nymburka.

Podrobnější informace pro zasílání nabídek: Nabídky zasílejte na adresu Insolvenčního správce (Mgr. Michal Večeřa, Rašínova 103/2, 602 00 Brno) v jednom originálním vyhotovení včetně příslušných příloh v neprůhledné, zavřené a neporušené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ČERNÝ – NABÍDKA“ do 1.2.2021 (včetně), do 16:00 hodin (SEČ). Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Zájemce je povinen nejpozději do konce lhůty pro předkládání nabídek uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem „155“ na účet zřízený insolvenčním správcem pro správu majetku dlužníka u Sberbank CZ, a.s pod č. 4211222584/6800, peněžitou jistotu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet, jinak nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel. V podrobnostech odkazuje insolvenční správce na přiložené podmínky výběrového řízení. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!