spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/4 na pozemku v k.ú. Dobrkovská Lhotka

Značka: KSCB 46 INS 28606/2019

Cena: 195000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

09.11.2020
18.06.2021

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSCB 46 INS 28606/2019 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/4 na pozemku v k.ú. Dobrkovská Lhotka. Jedná se o pozemek parc.č. 1276 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 1280 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 1289 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 1294 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 1309 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 1313 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 1328/1 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 1534/2 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 1564 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 1573/1 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 1585(lesní pozemek), pozemek parc.č. 2342 (lesní pozemek), pozemek parc.č. 2343 (lesní pozemek) vše v k.ú. Dobrkovská Lhotka, obec Slavče zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV 564.

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 14.2.2021.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 31.01.2024 Celá ČR 500000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!