Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/48 k pozemku parc. č. 1217 – Trvalý travnatý porost

Cena: 990 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Úbislavice — obecní úřad, Úbislavice, Česko

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

26.11.2021
31.12.2021

Likvidační správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/48 k pozemku parc. č. 1217 – Trvalý travnatý porost, vše zapsáno na LV č. 410, v katastrálním území Úbislavice, obec Úbislavice, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jičín.

Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnický podíl, přičemž nejnižší cena činí 990,- Kč. Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření.

Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu likvidačního správce TRUST IN, v.o.s., se sídlem Washingtonova 17, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději do 31.12.2021. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. MICHAELA PLECITÁ- NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail).

Likvidační správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytne žádné záruky za vady na majetku ani nebude odpovídat za správnost a/nebo úplnost dokumentace k majetku, bude-li kupujícímu předána.

 

Likvidátor pozůstalosti si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

Veškeré transakční náklady, spojené s převodem tohoto majetku ponese kupující. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@trustin.cz.

 

Informace o zadavateli

info@trustin.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!