Spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 nemovitých věcí k.ú. Vysoká u Hustopečí nad Bečvou

Značka: KSOS 31 INS 3761/2020

Cena: 500000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

15.05.2024
31.05.2024

V rámci insolvenčního řízení, které je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 3761/2020 insolvenční správce nabízí k prodeji tyto nemovité věci:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 nemovitých věcí zapsaných na LV č. 18 k.ú. Vysoká u Hustopečí nad Bečvou, obec Hustopeče nad Bečvou:

– pozemek p.č. 8, zastavěná plocha a nádvoří

  Součástí je stavba: Vysoká, č.p. 16, rod. dům

  Stavba stojí na pozemku p.č.: 8

– pozemek p.č. 9, zahrada

– pozemek p.č. 60/5, ostatní plocha

– pozemek p.č. 60/19, ostatní plocha

– pozemek p.č. 202/2, ostatní plocha

– pozemek p.č. 206/2, orná půda

– pozemek p.č. 206/8, orná půda

– pozemek p.č. 206/24, trvalý travní porost

– pozemek p.č. 207/10, orná půda

– pozemek p.č. 207/14, orná půda

– pozemek p.č. 210/2, orná půda

– pozemek p.č. 212/3, ostatní plocha

– pozemek p.č. 216/48, orná půda

– pozemek p.č. 216/57, orná půda

– pozemek p.č. 216/64, orná půda

– pozemek p.č. 216/73, orná půda

– pozemek p.č. 216/82, orná půda

– pozemek p.č. 217/2, orná půda

– pozemek p.č. 217/11, orná půda

– pozemek p.č. 223/26, ostatní plocha

– pozemek p.č. 223/35, ostatní plocha

– pozemek p.č. 224/13, orná půda

– pozemek p.č. 224/57, orná půda

– pozemek p.č. 224/59, orná půda

– pozemek p.č. 224/86, orná půda

– pozemek p.č. 224/87, orná půda

– pozemek p.č. 225/12, orná půda

– pozemek p.č. 227/5, ostatní plocha

– pozemek p.č. 227/14, ostatní plocha

– pozemek p.č. 228/13, lesní pozemek

– pozemek p.č. 228/14, lesní pozemek

– pozemek p.č. 234/7, ostatní plocha

– pozemek p.č. 236/13, orná půda

– pozemek p.č. 254/18, lesní pozemek

– pozemek p.č. 257/31, trvalý travní porost

– pozemek p.č. 259/17, lesní pozemek

– pozemek p.č. 272, trvalý travní porost

– pozemek p.č. 281/18, trvalý travní porost

– pozemek p.č. 281/30, trvalý travní porost

– pozemek p.č. 295/12, lesní pozemek

– pozemek p.č. 295/21, lesní pozemek

– pozemek p.č. 296/5, trvalý travní porost

– pozemek p.č. 296/18, trvalý travní porost

– pozemek p.č. 304/4, trvalý travní porost

– pozemek p.č. 312/16, lesní pozemek

– pozemek p.č. 314/1, trvalý travní porost

– pozemek p.č. 314/8, trvalý travní porost

– pozemek p.č. 316/11, lesní pozemek

– pozemek p.č. 316/18, lesní pozemek

– pozemek p.č. 317/6, orná půda

– pozemek p.č. 319/5, orná půda

– pozemek p.č. 324/1, ostatní plocha

– pozemek p.č. 328/4, vodní plocha

– pozemek p.č. 332/7, vodní plocha

– pozemek p.č. 332/19, vodní plocha

– pozemek p.č. 332/21, vodní plocha

– pozemek p.č. 334/13, vodní plocha

– pozemek p.č. 335/15, vodní plocha

– pozemek p.č. 335/24, vodní plocha

 

Podmínky prodeje:

Minimální kupní cena 500 000 Kč.

Upřednostňujeme prodej všech pozemků (podílů na nich) současně, tj. jednou kupní smlouvou.

Nabídky je možno zasílat nejpozději do 31. 5. 2024 (včetně) odpovědí na tento inzerát anebo na e-mail: tomancova@kopriva-horak.cz. Nabídka musí obsahovat minimálně nabídku kupní ceny a lhůtu pro její uhrazení.

Po vyhodnocení obdržených nabídek budou zájemci informováni o nejvyšší nabídce s výzvou k navýšení nabídek.

Prodáno bude nejvýhodnější nabídce, výše nabízené kupní ceny a její splatnosti budou zásadními kritérii při výběru kupujícího.

Nabízející si vyhrazuje právo i bez udání důvodu jakoukoliv nabídku odmítnout.

Licitace není vyloučena.


Informace o zadavateli

Kopřiva - Horák v.o.s. insolvenční správce vrazelova@kopriva-horak.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!