Spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 1820/27 v katastrálním území Domažlice

Značka: KSUL 45 INS 19224 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: {49.4526365873975,12.919294433544888}

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

27.11.2020
01.02.2021

 

 

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU

V Praze dne 27. 11. 2020

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 11.09.2019 v řízení vedeném pod sp. zn. KSUL 45 INS 19224 / 2019  rozhodl o úpadku dlužníka:  Radek Heller,, dat. nar. 30.04.1968, r.č. 680430/0239, bytem Moldava  168, Moldava, PSČ: 41781 (dále jen jako „dlužník„), přičemž rozhodl o povolení řešení úpadku dlužníka oddlužením, a současně ustanovil insolvenčním správcem společnost JUDr. Ing. Ivan Rott, IČO: 13043005, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „insolvenční správce„).

Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na prodej spoluvlastnického podílu dlužníka, a to za podmínek stanovených níže.

 

Insolvenční správce nabízí k prodeji položku majetkové podstaty č. 2, a to spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 1820/27 v katastrálním území Domažlice, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice na LV 3762 (dále jen jako „Pozemek“).

 

V souladu s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 45 INS 19224/2019-B-14 ze dne 2. 9. 2020 insolvenční správce nabízí uvedený Pozemek nejvyšší nabídce za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji Pozemku.

 

 

Podmínky:

 1. Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně nebo poštou, a to nejpozději do dne 1. 2. 2021 v 13:55hodin na adresu: JUDr. Ing. Ivan Rott, insolvenční správce, Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 1. Nabídka dle bodu 1. musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZEMKY – HELLER.

 

 1. Ve své nabídce dle čl. 1 uveďte:

o   identifikaci subjektu, který nabídku činí;

o   výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách;

o   způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.

 1. Termín pro podávání nabídek je závazný; nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.

 

 1. Otevření obálek s nabídkami proběhne dne 1. 2. 2021 ve 14:00hodin v sídle insolvenčního správce na adrese Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.

 

 1. Každá z osob, která činí nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek dle bodu 5.

 

 1. V nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.

 

 1. O otevření obálek s nabídkami bude sepsán písemný protokol.

 

 1. S osobou, která učiní nejvyšší nabídku, bude případně uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.

 

 1. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, a to i z důvodu nízké nabídkové ceny.

 

 1. Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

 

 1. Osoba, která učiní nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním nabídky a s účastí na soutěži.

 

 1. Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu insolvence@akrott.eu.

 

JUDr. Ing. Ivan Rott

insolvenční správce

Radek Heller

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. konkurs@rb-is.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!