SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL VE VÝŠI ID. 1/4 NA NEMOVITOSTI (TRVALÝ TRAVNÍ POROST) P. Č. 180, ZAPSANÉ NA LV Č. 611, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 670880 KOŠÍKY, A SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL VE VÝŠI ID. 1/4 NA NEMOVITOSTI (LESNÍ POZEMEK, OSTATNÍ PLOCHA) P. Č. 182, P. Č. 1124/23, ZAPSANÉ NA LV Č. 23, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 670880 KOŠÍKY, INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA OLGA ŠUSTROVÁ, SP. ZN. KSBR 33 INS 8056/2022

Značka: KSBR 33 INS 8056/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.03.2023
30.04.2023

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji shora uvedené nemovitosti – více je možno nalézt na www.iris/justice.cz (položka soupisu majetkové podstaty uvedené v části II.) a také na www.cuzk.cz.

Podmínky prodeje:

 • Prodej bude uskutečněn mimo dražbu 
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců,
 • veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující.

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz nejpozději do 30.4.2023. Do předmětu nabídky vždy uvádějte “Nabídka na koupi nemovitostí-Olga Šustrová“.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!