Správce konkurzní podstaty nabízí k prodeji komerční pozemky v Čáslavi – parkoviště a příjezdovou cestu

Značka: 98 K 66/97

Cena: 0 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

06.01.2022
26.01.2022

Konkursní správce úpadce Státní statek Čáslav, sp.zn. 98 K 66/97 nabízí k prodeji pozemky v Čáslavi p.č. 659/3 o výměře 678 m2 a 658/74 o výměře 1306 m2.

 

Pozemek p.č. 659/3 je parkoviště. Pozemek má zpevněnou plochu a po oplocení se na parkoviště vejde cca 30 vozidel.

 

Pozemek p.č. 658/74 je z části ulice Pod Nádražím a z části vjezd do

komerčního objektu.

 

Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 22.4.2021 pod čj. 98 K 66 /97–1413

vyslovil souhlas s prodejem předmětných pozemků mimo dražbu, nejvyšší nabídce,

s úhradou kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy.

 

Podmínky výběrového řízení:

 

– Výběrové řízení končí dne 25.1.2022 ve 14.00 hod.

 

– Správce konkurzní podstaty může zpeněžit oba pozemky najednou nebo každý pozemek samostatně.

 

– Nabízená cena nesmí být nižší než částka ve výši:

1.800,-Kč/m2 za pozemek p.č. 659/3 o výměře 678 m2

450,-Kč/m2 za pozemek p.č. 658/74 o výměře 1306 m2

 

– Poplatek ve výši 2.000,-Kč za návrh na vklad nového vlastníka do katastru nemovitostí hradí kupující. Návrh na vklad vypracuje správce konkurzní podstaty a podá i příslušný návrh na katastrální úřad.

 

– Součástí cenové nabídky musí být i návrh termínu pro odkoupení pozemků.

 

– Účastník VŘ může projevit zájem o jeden nabízený pozemek nebo oba pozemky najednou.

 

– Nabídky do VŘ může zájemce zaslat poštou nebo předat osobně na adrese Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav s tím, že nabídka bude podána v zalepené obálce s uvedeným označením odesílatele a dále označené v levé horní části obálky nápisem: „VŘ – Čáslav NEOTVÍRAT!!!“

 

– Termín pro podání nabídky bude splněn doručením nabídky do 14.00 hod. dne 25.1.2022.

 

– Hlavním kritériem pořadí při výběru jednotlivých nabídek je nabídnutá cena za pozemky. Vedlejším kritériem pak bude navržený termín pro odkoupení pozemků. Při rovnosti nabídkových cen dostane přednost ten zájemce, který nabídne pro správce konkurzní podstaty výhodnější vedlejší kritérium nabídky.

 

– Vyhlášení vítěze výběrového řízení podléhá schválení věřitelského výboru úpadce.

 

– Pokud vybraný účastník neuzavře kupní smlouvu ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od převzetí výzvy od správce konkurzní podstaty k uzavření kupní smlouvy, popřípadě v jiném dohodnutém termínu s navrhovatelem VŘ, může být osloven výzvou k uzavření smlouvy v pořadí další účastník.

 

– Správce konkurzní podstaty si vyhrazuje právo na zrušení VŘ bez uvedení důvodu nebo na odmítnutí některých nabídek, popřípadě všech nabídek.


Informace o zadavateli

Hana Záveská zaveskavos@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 20.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.07.2024 Středočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 209 000 Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 1 210 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!