starší stavební materiál

Značka: KSLB 86 INS 6061 / 2019 NATUR CZ

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

18.03.2021
02.04.2021

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce (dále jen „IS“) dlužnice: NATUR CZ spol. s.r.o., IČ: 28679318, insolvenční řízení vedené pod spisovou značkou KSLB 86 INS 6061 / 2019 , nabízí k prodeji movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty (B-37) pod položkou č. 77 až 108.

Prohlídka se neuskuteční, přiložená fotodokumentace.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: prodej@insolvence-is.cz, nejpozději do 2.4.2021. Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší/nejvýhodnější nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem, odvozem a vyklizením hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží.


Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 28.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!