Stavební pozemek o celkové rozloze 2.948 m², v obci Kolešovice, okres Rakovník, k. ú. Kolešovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: {50.14313077474668,13.609510953372958}

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

14.09.2021
30.04.2024

V insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 72 INS 11624/2020 nabízí insolvenční správce k prodeji pozemky parc. č. 214/1, o rozloze 2819 m², druh pozemku: zahrada, a parc. 215/1, o rozloze 129 m², druh pozemku: vodní plocha, nacházející se v obci Hořovičky, okres Rakovník, k. ú. Kolešovice, zapsané na LV č. 824.

Dle územního plánu je pozemek regulován jako plocha se smíšenou funkcí venkovského charakteru, kterou je možno využít pro činnosti shodné s plochami pro venkovské bydlení, dále pro drobnou výrobu a sklady, které nebudou narušovat životní prostředí. Pozemek je rovinatý, bez oplocení a nenacházejí se na něm trvalé porosty. K pozemku lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě, je umístěn v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Cena celého pozemku stanovená znalcem dne 30.07.2021 činila 2.340.000 Kč (posudek lze stáhnout níže v části „Přílohy“).

Podmínky zpeněžení:

Nabídka musí obsahovat:

 • identifikační údaje o zájemci (jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzických osob, resp. název, identifikační číslo a sídlo u právnických osob)
 • prodej tak jak stojí a leží (úhrnkem)
 • nabízenou cenu, minimálně ve výši 2.340.000 Kč
 • způsob financování (vlastní zdroje, hypotéka atp.)

Nabídky zasílejte nejpozději do 31.10.2021 na emailovou adresu villalobos@arws.cz.

Z nabídek, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, se následně vybere ta nejvýhodnější.

Insolvenční správce si nicméně vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje či odmítnout všechny došlé nabídky.

V případě zájmu o bližší informace pište na emailovou adresu villalobos@arws.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 727 855 499.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Manuel Villalobos villalobos@arws.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!