stavební pozemek u Prahy

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

17.08.2020
22.09.2020

Nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na dvou sousedících pozemcích v obci Jirny, okres Praha-východ o celkové výměře 1246 m určených územním plánem k výstavbě rodinného domu. Jedná se o pozemky na konci slepé ulice (viz https://mapy.cz/zakladni?x=14.7017528&y=50.1056942&z=18&pano=1&base=ophoto&source=muni&id=4165). Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 65 INS 7141/2018, kdy prodáno bude nejvyšší nabídce.

Podrobnější informace pro zasílání nabídek: Nabídky zasílejte na adresu Insolvenčního správce (G&V Administrators v.o.s., Rašínova 103/2, 602 00 Brno) v jednom originálním vyhotovení včetně příslušných příloh v neprůhledné, zavřené a neporušené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – LIPKOVSKÁ 1567/1,2 – NABÍDKA“ do 21.9.2020 (včetně), do 16:00 hodin (SEČ). Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Zájemce je povinen nejpozději do 20.9.2020 (včetně) uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem „156712“ na účet zřízený insolvenčním správcem pro správu majetku dlužníka u Sberbank CZ, a.s pod č. 4211266659/6800, peněžitou jistotu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet, jinak nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel. V podrobnostech odkazuje insolvenční správce na přiložené podmínky výběrového řízení. Insolveční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!