Stroj na výrobu probalovacíh polštářků

Značka: KSPA 71 INS 941/2024

Cena: 750 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

20.05.2024
20.06.2024

Mgr. Michaela Rotterová, ohlášený společník AKKRM insolvence v.o.s., IČ 06177263 coby insolvenční správce nabízí ke koupi v rámci zpeněžování majetku v insolvenčním řízení dlužníka Batea s. r. o., IČ 09360867, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 71 INS 941/2024 následující položku sepsanou do majetkové podstaty v kategorii II. movitý majetek:

Položka číslo 9 – Stroj na výrobu probalovacíh polštářků

Podmínky prodeje:

 • majetek bude prodán nejvyšší nabídce (dlužník je plátcem DPH), minimální kupní cena činí 750,- Kč
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo změnit podmínky prodeje (například oslovením zájemců s nejvyššími nabídkami a uspořádáním druhého kola výběrového řízení)
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, případně bude její úhrada dostatečně zajištěna
 • veškeré náklady spojené s prodejem, demontáží a odvozem majetku hradí a zajišťuje kupující.
 • majetek je prodáván jak stojí a leží, insolvenční správce neodpovídá za žádné jeho vady,
 • Nabídka musí obsahovat alespoň:
  • identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození a -mailový a telefonický kontakt),
  • označení majetku (Položka číslo 9 – Stroj na výrobu probalovacíh polštářků)
  • kupní cenu v české měně včetně 21% DPH.
  • Nabídky je možné předkládat i pro více položek majetku (další inzeráty) – v tom případě je nutné v textu nabídky uvést každou položku zvlášť a k ní zvlášť nabízenou kupní cenu včetně DPH.

Hromadná prohlídka se uskuteční ve středu dne 12. 6. 2024 v 15:00hod. na adrese Cejl 72, Brno. V případě zájmu o prohlídku nás kontaktujte na tel. č. 777 708 369.

Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 19. 6. 2024 včetně. Nabídky je možné zaslat do datové schránky společnosti AKKRM insolvence v.o.s. ID zgaj8mz nebo elektronicky e-mailem na adresu kadlecova@akkrm.cz, insolvence@akkrm.cz nebo prostřednictvím formuláře na www.burzaspravcu.cz

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu zasílejte na email kadlecova@akkrm.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 777 708 369.


Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 80000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 757000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 119000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 860000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!