TISKÁRNA HP

Značka: I.640

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

13.07.2023
15.07.2024

Insolvenční správkyně dlužníka Jatky Sojka s.r.o., IČ: 27394107, sídlem Kolínská 506, 281 61 Kouřim, ve věci vedené Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 10307/2022, vyhledává zájemce o koupi majetku dlužníka sepsaného v soupise majetkové podstaty, a to:

 • Tiskárna HP

Na vyžádání budou zaslány bližší specifikace včetně fotodokumentace. Prohlídka možná po předchozí telefonické dohodě.

Žádosti o zaslání dokladů zasílejte na jaskova@akjaskova.cz

 

Nabídky je možno podávat do 15.7.2024, a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč nebo emailem na: jaskova@akjaskova.cz

V nabídce musí být uvedeno označení:  tiskárna

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení, b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům. Je nutný souhlas soudu a věřitelského orgánu.


Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.07.2024 23.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 20.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!