truhlářská odsavačka a olepovačka hran

Značka: 230015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

03.12.2023
10.01.2024

JUDr. Pavel Čížkovský, advokát, se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2300/75, jako insolvenční správce společnosti SERVIS INTERIERU, s.r.o. IČO 25516710

sídlem V Chotejně 1143/3, 102 00 Praha 10, jehož úpadek je řešen konkursem v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 96 INS 1294/2023 nabízí k prodeji se souhlasem soudu

m3 olepovací stroj AKRON 1330A
m4 odsavač URBAN VE 10000

 

Olepovací stroj se nachází v prostorách věřitele Ptáček-správa, a.s., na adrese Praha 10, V Chotejně 3. Odsavač je uskladněn v Humpolci v areálu společnosti Stroje Humpolec, www.strojehumpolec.cz. Správce nabízí věci k prodeji jak stojí a leží. Prohlídka je možná po předchozí domluvě. Podrobnější informace můžete vyžádat u insolvenčního správce na mailu pavel@cizkovsky.cz.

Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty. V písemných nabídkách uvádějte nabízenou cenu samostatně za každou položku zvlášť. Nabídky na uzavření kupní smlouvy zasílejte písemně, doporučeným dopisem na adresu insolvenčního správce, přičemž na obálku uveďte text: Servis interieru-nabídka. Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 10. září 2024 ve 12 hodin s tím, že k později doručeným nabídkám nebude přihlédnuto. Výběr nabídek bude realizován v součinnosti se zajištěným věřitelem a předkladatel vybrané nabídky bude vyrozuměn. Správce si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli zrušit či nevybrat žádnou z předložených nabídek.

JUDr. Pavel Čížkovský


Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 28.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!