Tvárnice Porfix Premium 500x250x500, 120 kusů

Značka: 5193

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Frýdek-Místek, Česko

Kraj: Celá ČR, Moravskoslezský kraj

Movité věci

25.11.2020
25.01.2021

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenčním věci dlužníka AVAXER Company s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Ostrava – Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČ: 06973752, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 40 INS 464/2020, nabízí ke se souhlasem soudu k přímému prodeji níže popsanou movitou věc, jež je sepsána v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 5, a to:

 • Tvárnice Porfix Premium 500x250x500, BÍLÝ PDK, 24 ks/ pal (P2-400), množství 120 kusů.

Prohlídky nabízeného majetku budou uskutečňovány vždy na základě individuální domluvy. V případě zájmu o prohlídku tvárnic předem sdělte své kontaktní údaje (e-mail a telefon) na e-mail info@advokatnovak.cz.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny.

 

Nabídky je možné doručovat na adresu sídla insolvenčního správce nebo na e-mailovou adresu info@advokatnovak.cz, nejpozději do 25.01.2021 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení předmětu koupě, identifikační kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla).

 

Majetek je prodáván jak stojí a leží a nebude se na něj vztahovat odpovědnost za vady prodávajícího.

Majetek se nyní nachází ve skladu ve Frýdku-Místku na ulici Míru.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce k navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktuje insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.04.2024 13.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!